Polityka prywatności

Laboratorium Milab s.c., szanując prawo swoich Klientów do ochrony danych oraz przestrzegając wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji osób trzecich. Traktuje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Milab s.c. M. Lewandowska, J. Obcowska z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-560), ul. Długopolska 31, e-mail: milab@milab.wroclaw.pl. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

2. Milab s.c. zapewnia, że pozyskuje wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania usługi oraz że zachowa poufność w odniesieniu do informacji udzielonych przez Klienta na potrzeby realizacji zlecenia i że wszelkie informacje udzielone przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji tego zlecenia. Milab s.c. zobowiązuje się również do zachowania bezstronności i nie ulegania wpływom zewnętrznym i wewnętrznym na wyniki badań.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych zrealizowanie badań nie będzie możliwe.

4. Przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub nr telefonu) odbywa się ręcznie i będzie dotyczyć wyłącznie realizacji bieżącego zlecenia. Na wniosek Klienta może dotyczyć ono również ewentualnego przypomnienia o kończącym się terminie ważności badań realizowanych przez Milab s.c. na podstawie poprzedniego zlecenia.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Dane nie będą sprzedane czy przekazywane do firmy trzeciej/ państwa trzeciego/ poza obszar EU.

6. Wszystkie dane osobowe uzyskane od Klienta zostaną usunięte przez Milab s.c. po upływie 5 lat.

7. Każda Osoba, której dane zostały udostępnione Laboratorium Milab s.c., ma prawo do:

 • - uzyskania informacji o fakcie przetwarzania jej danych osobowych,
 • - uzyskania informacji skąd jej dane znalazły się w posiadaniu Milab s.c. (jeżeli ich nie przekazała samodzielnie),
 • - dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • - wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • - wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

   

  8. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Laboratorium Milab s.c. powiadomi klienta w jak najszybszym terminie. 

  Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli korzystający nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies przez przeglądarkę.  Akceptuję